•  

  Online erken rezervasyon yapmak için | tıklayın |

 •  

  Amatör ya da profesyonel kayak sporu yapmak veya sadece karla kaplı zirvelerin tadını çıkarmak için | Kayak Otelleri | Tatil Pusulası'nda

 •  

  Hafta sonlarınızda, dinlenmek istediğinizde ya da özel günlerinizde, kente yakın | Doğa Otelleri | Tatil Pusulası'nda

 •  

  Yeryüzüne çıkan her bir damla termal su ile sağlık ve güzellik kazanın.
  | Termal Oteller |  Tatil Pusulası'nda

 •  
  Tatil hakkında aklınıza gelmeyen en faydalı konular, tanıtım yazıları ve daha birçok içerik Tatil Pusulası Blog sayfasında

Site Kullanım Kuralları

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI
Ünvanı : GTT GREEN TRAVEL TURİZM  ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
Adresi: İnkilap Mah. Küçüksu Cad. no.: 107 kat 6 daire : 23 Ümraniye / Türkiye
Telefon : 0216 631 78 70 
Faks: 0216 631 78 79
E-mail : info@tatilpusulasi.com 
1.2 -ALICI
Satıcı internet sitesinden elektronik ortamda sipariş yapan ve online olarak bu siparişe ve sözleşme koşullarına onay veren kişi olarak ALICI;

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, SATICI'ya ait www.tatilpusulasi.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve söz konusu sitede nitelikleri ve satış fiyatı gibi detayları belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ve 4822 Sayılı Kanun ile değişik 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER
3.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI internet sitesinden, çocuklara yönelik ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamaz.
3.2 - Tüm siparişler, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliye, fatura ve/veya irsaliyeli fatura eşliğinde yasal süreyi aşmamak üzere teslim edecektir. Sadece sevk irsaliyesi ile gönderilen ürünlerin faturaları, bilahare fatura adresine postalanacaktır.
Ürünlerin fiyatları, katma değer vergisi ilave edilmiş Türk Lirası cinsinden sitede yer almaktadır.
ALICI internet sitesinden kredi kartı ile alışveriş yapabilir. İnternet Sitesi Güvenli Giriş Katmanı, SSL ( Security Socket Layer ) ile internet üzerinden şifrelemiş güvenli veri iletişimi sağlayıcı sertifikasına sahiptir. Kredi kartı ile verilen siparişler verildikleri an işleme çeşitli banka entegrasyonlarıyla metodu yordamıyla alınmaktadır.
3.3 - ALICI, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, SATICI'nın fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri; cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, yasal/idari şikayet başvuru yolları, ALICI tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, sözleşme konusu malın teslim ve ifa süreleri, ALICI'nın talep ve şikayetlerini iletebileceği SATICI veya sağlayıcının açık adres - telefon ve varsa diğer erişim bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Haklı bir neden olması durumunda SATICI tarafından sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, Mesafeli Sözleşmelere dair yönetmelik çerçevesinde, ALICI'ya eşit kalite ve miktarda başka bir ürün tedariki mümkündür.
3.4 – ALICI tarafından online siparişi verilen ürün ya da bilgisi (voucher),  internet sitesinde detayları verilen süreler dahilinde ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adresteki kişilere teslim edilir. Alıcı tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması veya söz konusu adresteki kişilerin ürünü teslim almaması gibi durumlardan SATICI sorumlu değildir. Teslim anında ALICI'nın veya teslim edilmesini istediği kişinin adresinde bulunmaması durumunda dahi, SATICI teslim yükümlülüğünü zamanında ve eksiksiz yerine getirmiş addedilecektir. Bu nedenle teslimat sorunları yaşanmaması için sistemde kayıtlı olan fatura ve teslimat adreslerinin tam ve eksiksiz olmasına ALICI'nın ayrıca dikkat göstermesi gerekmektedir. Teslim adresinin hatalı yazılmış olması veya adreste kimsenin bulunmaması gibi nedenler ile geç teslimat hallerinden kaynaklı zararlar ile, ürünün kargoda beklemesi veya SATICI'ya geri dönmesi kaynaklı zararlardan ve ödemelerden de ALICI sorumlu olacaktır.
3.5 - Sipariş sırasında hasarlı ya da hatalı olduğu belirlenen ürünler hakkında en geç 2 iş günü içerisinde çağrı merkezine bilgi verilmesi gerekir.
3.6 - Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir. Mücbir sebep olması halinde SATICI bu durumu gene online şekilde bildirecek, ALICI ise durumdan derhal SATICI'yı haberdar edecektir. Mücbir sebep tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden kaynaklanan sorumluluklarını, mücbir sebebin devam ettiği müddet dahilinde durduracaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğar.
3.7 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde ile teslim edilmesinden sorumludur.
3.8- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin online onaylanmış olması, işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya iletilmiş olması ve ilaveten satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka nezdinde iptal edilir ise, SATICI'nın ürünün teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu ALICI kabul eder.
3.9- Bu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4822 Sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.
MADDE 4- CAYMA HAKKI. ALICI, SATICI tarafından kendisi tarafından bildirilen teslimat adresine işbu sözleşme konusu ürünün teslimini müteakip yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir. Bu durumda SATICI, sözleşme konusu ürünü işbu madde dahilinde iade almayı taahhüt etmektedir.ALICI rezervasyonunu almış olduğu hizmetin sayfasında belirtilen şartlarda iptal edebilir.
Kampanyalı ve erken rezervasyon imkânları ile satın alınan hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz
ALICI ve SATICI tarafından aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki ürünlerde cayma hakkını kullanamaz.
• Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
• ALICININ istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
• ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
• Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
• Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
• Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arzedebilen ürünler örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler -kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. -, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler) iadesi mümkün değildir
ALICININ cayma hakkını kullanması hâlinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve sair ilgili belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade edecektir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
Teslim alınmış olan malın değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması ALICI kusurundan kaynaklanıyorsa ALICININ, SATICIYA malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. 
395 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümünde yer alan faturadaki doldurulması gerekli alanların eksiksiz olarak doldurulması ve ALICI imzası ile SATICI'ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.
395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 5 - İPTAL ve DEĞİŞİKLİKLER

5.1 - ALICI’nın hizmetin başlangıcını kaçırdığını ve ifayı sonradan kabul edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, SATICI, ALICI adına yapılmış tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde ALICI’ya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5.2 - SATICI, gerekli gördüğü durumda ilan ettiği veya kayıt aldığı hizmetleri başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. ALICI, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip, ödediği ücretin tamamını 10 gün içinde iade alma hakkına sahiptir.

5.3 - ALICI gezinin başlama tarihinden itibaren cayma hakkının süresi içerisinde kullanmamasına rağmen, hizmetin ifa tarihinden 15 gün kala yapılan iptallerde hizmet bedelinin %60’ı ALICI’ya iade edilir. 14 - 7 gün kala yapılan iptallerde hizmet bedelinin %80’ini, 7 – 0 gün kala yapılan iptallerde veya ilgili hizmetin ifasına habersiz katılmama, uçak veya otobüs kaçırma hallerinde hizmet başlangıcından sonra isteyerek veya istek dışı almış olduğu hizmete devam etmeme hallerinde hizmet bedelinin tamamını SATICI’ ya  ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 - Hava muhalefetlerinden, grev ve benzeri mücbir sebeplerden dolayı meydana gelebilecek,gecikme, eksik konaklama, iptal ve her türlü değişikliklerden SATICI  hiçbir şekilde sorumlu değildir.


MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER
6.1-Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.
6.2- Kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir. Kargo bedeli, ürün(ler) meblağına göre belirlenecektir.
6.3- Bankaların ödemeler esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir. Bu çerçevede ALICI vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri gibi bilgileri Bankası ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin Bankası ile arasındaki sözleşme esaslarına göre belirleneceğini kabul eder.
6.4- Kredi kartına iade talebi bulunması halinde, ALICI'ya nakit iadesi yapılması mümkün değildir. SATICI yükümlülüğü, kart ile alışveriş yapılan tutarı bankaya ödemekten ibarettir. Kredi kartı iadeleri, Bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde ve SATICI'nın Bankalar ile yapmış olduğu sözleşmeler dahilinde yapılmaktadır. Bu çerçevede taksitli alışveriş iadelerinde ALICI şimdiden, ürünü kaç taksit ile aldı ise Bankanın kendisine ödemeyi de taksitle yapabileceğini bildiğini ve buna muvafakati olduğunu kabul etmektedir. SATICI'nın bankaya tek seferde iade talimatı vermesi durumunda dahi, kredi kartlarına iadeyi her ay karta bir taksit iadesi şeklinde Banka tarafından aktarılabilmektedir. ALICI işbu maddeyi okumuş ve kabul etmiş olduğunu taahhüt eder.
6.5 - Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI : TATİL PUSULASI TURİZM ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
ALICI : İnternet sitesinden elektronik ortamda sipariş yapan ve online olarak bu siparişe ve sözleşme koşullarına onay veren kişi

 

INSTAGRAM TATİL PUSULASI

TATİL PUSULASI HAKKINDA

Turizm sektörünün yeni ve dinamik markası Tatil Pusulası; en uygun fiyata, en kaliteli tatili alabilmeniz adına, bir diğer deyimle size en iyi tatili sağlamak için pusulanız olabilme felsefesiyle 20 senelik turizm tecrübesine sahip dinamik ekibiyle 2013 yılında kuruldu.

Sitemizde yer alan, yurt içi turlar ve oteller, yurt dışı turlar ve destinasyonlar, termal otel tatilleri ve kültür turları ile ilgili geniş ve cazip seçenekler sizi hayallerinizdeki tatile kavuşturacak.

LİSTEMİZE KAYIT OLUN

Turizm sektörünün yeni ve dinamik markası Tatil Pusulası; en uygun fiyata, en kaliteli tatili alabilmeniz adına..

ABONE OLUN

İLETİŞİM

Tatil için doğru pusula
0212 231 21 30
Ptesi - Ctesi: 09:00 - 20:00
Pazar: 09:00 - 14:00