•  

  Online erken rezervasyon yapmak için | tıklayın |

 •  

  Amatör ya da profesyonel kayak sporu yapmak veya sadece karla kaplı zirvelerin tadını çıkarmak için | Kayak Otelleri | Tatil Pusulası'nda

 •  

  Hafta sonlarınızda, dinlenmek istediğinizde ya da özel günlerinizde, kente yakın | Doğa Otelleri | Tatil Pusulası'nda

 •  

  Yeryüzüne çıkan her bir damla termal su ile sağlık ve güzellik kazanın.
  | Termal Oteller |  Tatil Pusulası'nda

 •  
  Tatil hakkında aklınıza gelmeyen en faydalı konular, tanıtım yazıları ve daha birçok içerik Tatil Pusulası Blog sayfasında

Hizmet Sözleşmesi

Otel / Tur Satış Sözleşmesi

MADDE 1 : TARAFLAR

1.1. Tatil Pusulası Turizm ve Ticaret Limited Şirketi – www.tatilpusulasi.com – (Kısaca işbu sözleşmede bundan böyle ACENTE olarak anılacaktır)Adresi: İnkılap Mahallesi Küçüksu caddesi no:107 kat:7 daire:27 İstanbul Plaza Ümraniye/İstanbul Tel : (0216) 631 78 70 Fax : (0216) 631 78 73 , E-Mail : info@tatilpusulasi.com

1.2. MÜŞTERİ – Voucher’da adları, adresleri ve telefon numaraları yazılı olan Tur’u satın alan ve Tur’dan faydalanacak olan kişilerdir.

MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, ACENTE'nin www.tatilpusulasi.com internet sitesi üzerinden elektronik olarak satışa sunduğu, işbu sözleşmenin ekinde bulunan voucher’da detayları, niteliği ve satış fiyatı belirtilen tur paketinin (Duruma göre sadece otel konaklamasını içerebilmektedir.) Müşteri’ye satışı ve ifası ile ilgili Müşteri ile Acente’nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. İşbu sözleşme Acente ile Müşteri arasında elektronik ortamda kabul edilerek, elektronik imza ile imzalanmıştır.

MADDE 3 : SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI

3/A – Müşteri rezervasyon yaptığı ve voucher’ında yazılı olan tarihler arasında, satın almış olduğu tur kapsamında konaklama yapacaktır. Müşteri tur tarihleri haricinde konaklama için acenteye uzatma ile ilgili talepte bulunduğu taktirde, otelin müsait olması halinde ödemesini peşin olarak yapmak kaydı konaklama tarihini uzatabilir. Ancak ,uçaklı Tur’larda müşterinin konaklaması bitmesine rağmen, konaklamasını uzatması nedeniyle dönüş bileti ile ilgili havayolu şirketlerinin kendisine uygulayacağı bilet iptal ve değişikliklerine ilişkin ceza ve bilet bedeli farklarından müşteri kendisi sorumludur.

3/B – Acente, müşterinin konaklama tesisi ile ilgili şikayetlerinden, müşterinin zarara uğramasından ve kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir. Müşterinin bu gibi şikayetlerini direkt olarak otele konaklama esnasında bildirmesi gerekmektedir.

3/C - Müşterinin otele en erken giriş yapacağı saat ile en geç çıkış yapacağı saat, konaklama yapılacak otelin belirleyeceği kurallara bağlıdır.

3/Ç - Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak sözleşmeye konu hizmete katılan müşteri(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri(ler)’nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente’nin sözleşmeyi kabul eden ve imzası bulunan müşteri(ler)’e ödemiş olduğu fazla miktar yada hizmet bedelinin tahsili için diğer müşterilere rücu hakkı saklıdır.

3/D - İşbu sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilememesi müşteriden veya mücbir sebeplerden kaynaklanıyorsa Acente bundan sorumlu değildir. Tur esnasında acente sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden birini veya birkaçını sağlayamayacağının anlaşılması durumunda turun devam etmesi için müşteriye ilave masraf gerektirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler yaparak sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Bu durumda müşterinin tazmin hakkı doğmaz. Müşteri, sözleşmenin hiç yada gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği veya ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Acente’ye bildirmek durumundadır. Bu süreden sonraki yapılacak bildirimler geçersiz sayılacaktır.

MADDE 4 : DEĞİŞİKLİK, CAYMA VE İPTAL ŞARTLARI

4/A - Müşterinin işbu tur satış sözleşmesinden sonradan cayması, rezervasyonunu iptal etmek istemesi halinde müşteriye herhangi bir tur bedeli iadesi yapılmaz. Ancak, uçaklı Tur’larda her ne sebeple olursa olsun, yapılan tüm iptallerde paket içerisindeki uçak bileti ücretinin müşteriye iadesi havayolu bilet iade koşullarına göre yapılır.

4/B - Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareketten en az 7 gün önce seyahat acentasına niyetini yazılı olarak bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda, paket turu devreden ve devralan, sözleşmeye taraf seyahat acentasına karşı, bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişi veya Müşteri Tur bedelinin faturasını acente'ye teslime zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde, Tur bedelinin devir alan tarafından ödenmiş olması şartıyla, tur bedeli Müşteri'ye iade edilir. Alınmış olan hizmet kampanya dahilinde bir ürün ise bu madde geçerli değildir. Özellikle yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan müşterilerin vize bedelleri iade olmaz. Uçaklı Tur’larda ilgili havayolu şirketlerinin kendisine uygulayacağı bilet iptal ve değişikliklerine ilişkin ceza ve bilet bedeli farklarından müşteri kendisi sorumludur.

4/C - Müşteri’nin başlangıcını kaçırdığı Tur’a iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acente Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteri’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4/Ç - Acente gerekli gördüğü durumlarda müşteriye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıc tarihinden 7 gün, özel gün ve/veya dönemlerde 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir ve iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşteriye tazminat hakkı doğmaz.

4/D - Acenta, Tur sırasında hizmete sunulacak voucherda yazılı olan hava yolu şirketi dahil uçuş gün ve saatlerini, tüm ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini ve saatlerini, eğer Tur programında var ise belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını ve kapsamını herhangi bir eksiltme yapmadan müşteriye tur öncesinde bizzat bildirerek değiştirebilir. Müşteri, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin iade edilmesini talep edemez. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.

4/E – Acente gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı Tur’u, geziyi ve otel konaklamasını tamamen iptal veya tehir edebilir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı yoktur.

4/F - Müşteri/Müşteriler Tur’un başlangıç tarihinden 10 gün önce kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını veya 1. derecede akrabalarının ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri hallerinde Müşteri’ye Tur bedeli iade edilir. Ancak, uçaklı Tur’larda her ne sebeple olursa olsun, yapılan tüm iptallerde paket içerisindeki uçak bileti ücretinin müşteriye iadesi havayolu bilet iade koşullarına göre yapılır Ancak bilet bedelinin iadesinde havayolu şirketinin uygulayacağı iptal cezası ve ücreti müşteriye yansıtılır. Müşteriye iade edilecek tutarlardan mahsup edilir. Bu maddede belirtilen durumlarda müşteri sigorta kapsamında bulunan maddi zararları var ise, ilgili sigorta şirketinden zararlarını talep edebilir.

4/G - Müşterinin, konaklama tarih, oda tipi ve tesis değişiklik talebi, iptal hükmünde olup, iptale ilişkin şekil ve şartlar uygulanır. İptal durumunda acente tarafından müşteriye herhangi bir iade yapılmaz. Ancak Acente tarafından Müşterinin rezervasyon değişikliği talebi kabul edildiği taktirde, rezervasyon değişikliği talebinin yapıldığı günün kampanya ve ödeme koşulları uygulanacaktır. Müşteri yeni rezervasyon için fark ödemesi gerekiyorsa bu farkı ödeyerek rezervasyon değişikliği yapılabilecektir. Ancak, uçaklı Tur’larda havayolu şirketinin bilet iptal ve rezervasyon değişikliği için talep edebileceği ceza ve ücretlerden müşteri kendisi sorumludur.

MADDE 5-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5/A - Tüketicinin başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Seyahat Acentesi yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış sayılır.

5/B - Müşteri otelle ilgili tüm memnuniyetsizliklerini öncelikle otele sonrada acenteye oteldeki konaklama esnasında yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.Müşteri sadece bu durumda hizmetin kusurlu olması ile ilgili yetkili mercilere gerekli yasal başvuruları yapabilir. Müşteri açacağı dava ve yapacağı şikayetlerde oteli karşı taraf olarak göstermek zorundadır,maddi, manevi tazminat vb.taleplerini acenta üzerinden yapamaz.

5/C - Acente anlaşmalı oldugu otellerde müşteriye acente temsilcisi hizmeti sunmaktadır.Müşteriye tatil süresince oteldeki müşteri yoğunluğuna göre rehberlik hizmeti vermektedir. Bunun dışında rehberler otele çağrı üzerine gelmektedirler. Müşteri konakladığı otelden Acente temsilcisinin telefonunu öğrenebilir.

5/Ç - Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı, şikâyete sebep, mücbir sebepler de dâhil olarak yapması ile ilgili tur sağlayıcının onayı doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Erken ayrılma halinde, ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı işbirliği yapılan sağlayıcının (Otel, Havayolu, Taşımacı Şirket) insiyatifinde olduğundan acenteye bu konuda bir taleple itiraz yöneltilemez ve uygulanacak olan herhangi bir cezai işlem konaklama bedeli olarak müşteriye fatura edilir.

5/D - Müşteri tatilini geçireceği ülkenin talep etmesi halinde konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını kendisi sigortalatmak zorundadır. Müşterinin yaptıracağı sağlık sigortası müşteri ile sigorta şirketi arasında olup, acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Acenta tarafından müşteriye sağlık sigortası yaptırabileceği hususu hatırlatılmıştır.

5/E - Müşteri işbu sözleşmeyi, mail order ,sanal pos ,havale veya eft, ile alarak her hangi bir sebebten dolayi imzalayamamis olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, işbu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı kabul ve taahhüt etmiştir.

5/F - Müşteri sözleşmede adı geçen konaklama yapacağı otel hakkında her türlü bilgiyi gerek Acente’ye ait web adreslerinden gerekse şirket satış temsilcilerinden almak suretiyle voucherda yazılı olan konaklama yapacağı oteli kabul ederek işbu sözleşmeyi imzaladığını beyan etmiştir. Acente, rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile, konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına, broşürlerine ve tesisin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı, acentenin mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran konaklama tesisinin mesuliyetindedir. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, acenta müşteriyi aynı standartda veya bir üst kategoride olan bir tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatma hakkına haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir.

5/G – Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden taleb edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.

5/Ğ - Seyahat sigortası hizmeti satın alan müşterilerin eksik veya ayıplı ifa , hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

5/H - Tur sırasında müşterinin ulaşım aracı ile seyehati esnasında veya otel içerisinde kaza geçirmesi halinde; ulaşım aracının ve konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, Seyahat Acentesi'nin işleten ve taşımacı sıfatı olmaması nedeni ile hiç bir sorumluluğu bulunmadığını müşteri bilmekte ve peşinen kabul etmektedir.

5/I – Acente, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması halinde veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde kütahya Çizelgesi Hükümleri Uygulanacaktır.

5/İ – Müşterinin ödeyeceği bedele konaklama ve yurt dışı ulaşım ücreti haricinde herhangi bir bedel dahil değildir. Müşteri yurt dışı çıkış harcını, havalimanı, liman vergilerini ve vize ücretini kendisi ödemekle yükümlüdür. Müşteri tatilini geçireceği ülkedeki tur, rehberlik, ulaşım, yiyecek ve içecek harcamaları ile ekstra harcamalarından sadece müşteri kendisi sorumludur.

5/J – Müşteri tatilini geçireceği ülkeye ait vize işlemlerini kendisi takip etmekle yükümlüdür. Müşteri vizesinin zamanında veya hiç alamadığından bahisle işbu sözleşmeden cayamaz. Müşteri vize alamadığını ileri sürerek acenta’dan kendisine herhangi bir iadenin yapılmasını talep edemez.

5/K – Müşteri biletini aldığı havayolu şirketinin önceden ilan ettiği esaslara uygun olarak belirli bir süre önceden uçuştan önce havalimanında hazır olacaktır. Müşteri uçuşunu gerçekleştiremediğinden bahisle acentadan konaklama bedelinin kendisine iadesini talep edemez.

5/L – Tura katılan müşterinin; her türlü gezide, 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz, uçaklı seyahatlerde ise 15 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. 15 kg kapasitesini aşan müşteri fazla bagaja istinaden havayolu firmasının belirlediği tarife üzerinden fazla bagaj bedelini uçuş öncesinde kendisi ödeyecektir.

5/M – Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu müşterilere aittir. Müşteriye ait bagajların kaybı veya hasarı durumunda, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyalara ilişkin Acenta tarafından herhangi bir tazminat ödenmez. Müşteri kıymetli eşya taşıdığı bagajını veya bagajlarını özel bir sigorta firmasına sigortalatmalıdır.

5/N – Tur programında ücrete dahil tüm hizmetler voucher’da ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan işbu sözleşmenin ekinde olan voucher’da belirtilmeyen tur veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Yurtdışı turlarında ekstra tur ücretlerine ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acentalar belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması neden ile Acenta’dan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez.

5/O – Nüfus cüzdanı olmamasından dolayı konaklama yerine alınmayan müşterilerin sorumluluğu Acenta’a ait değildir.

5/Ö – Turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden Acenta’nın sorumluluğunda değildir.

5/P – Uçaklı ulaşımlarda, Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez. Uçuş saatleri Acenta tarafından 48 Saat öncesinde müşterilere bildirilir. Havayolu firması biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, olası değişiklikler nedeni ile Acenta sorumlu tutulmaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak biletinin özelliği nedeniyle yapılamaz.

5/R – Gidilen ülkede girişine izin verilmeyen veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen müşterilere herhangi bir iade yapılmayacaktır.

5/S – 1618 sayılı Seyahat Acentaları kanuna göre tur alan müşterilerin zorunlu seyahat sigortası yapılmıştır. Zorunlu seyahat sigortası acenta iflasını ve ayıplı hizmete karşı bir sigorta olup, seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini kapsamaz.

MADDE 6 : TUR BEDELİ, ÖDEME ZAMANI ve ŞEKLİ

6/A - Sözleşme(Tur) bedeli müşterinin tur kapsamında satın aldığı voucherda tek tek yazılı olan hizmetlerin ücretleri toplamıdır. Tur bedeline KDV dahildir. Müşteri işbu sözleşmeyi okuyup kabul ettikten sonra, en geç kayıt anında Tur bedelinin tamamını nakit, kredi kartı ile tek ödeme veya kredi kartı ile taksitli olarak ödemesi gerekmektedir. Rezervasyonun tamamlanması için bakiyenin tamamının kapatılması zorunludur. Tur bedelinin tamamı ödenmeden rezervasyon kesinleşmeyecektir.

6/B - Müşteri işbu sözleşmeyi kabul etmek suretiyle, işbu sözleşme ile aldığı ve/veya alacagı mal ve hizmetlerin bedelini yukarıda numarası yazılı kredi kartından tahsil etmeye Acenteyi yetkili kılmıştır. Kart sahibinin otel konaklama hizmeti satın alan kişilerden başkası olması halinde; konaklama yapacak müşteriler kart sahibinin ödemeye ilişkin rızasının olduğunu kabul, taahhüt ve beyan etmişlerdir. Müşteriler kredi kartı ile yapılan ödemeye sonradan gelebilecek herhangi bir itiraz halinde acentenin uğrayacağı zararları karşılayacaklarını acentaya karşı peşinen kabul, taahhüt ve beyan etmişlerdir.

6/C - Müşterinin işbu sözleşmeden doğan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmede gecikmesi halinde, uygulanacak temerrüt faiz oranı yıllık %15’dir.

6/Ç - Müşteri işbu sözleşmeyi kabul etmek suretiyle; Tur bedelini, rezervasyon esnasında vermiş olduğu kredi kartından tahsil etmeye acenteyi yetkili kılmıştır.

6/D - İşbu sözleşme nedeniyle doğabilecek taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, Türsab Tahkim Kurulu yetkilidir.

6/E - Sözleşme konusu hizmetin ifası için hizmet bedelinin tamamının acenta’ya ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ötürü hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, acente hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. İşbu sözleşme, elektronik ortamda oluşturulup Müşteri tarafından onaylanmasından sonra ancak geçerlilik kazanır.

6/F - Hizmetin ifasından sonra Müşteri'ye ait kredi kartının acente'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini acente'ye ödememesi halinde Müşteri, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

6/G - Müşteri satın almış olduğu otel konaklama hizmetinin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin işbu sözleşmede ve sözleşmenin eki olan konaklama belgesindeki bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve ve beyan etmiştir.

6/Ğ - İşbu sözleşme elektronik ortamda Müşteri tarafından okunup, onaylandıktan sonra; bir sonraki sayfada Acenta tarafından Müşteri’ye barkod numaralı konaklama belgesi (voucher) verilmesi ve müşteri tarafından ödemenin tamamının yapılmış olması şartıyla geçerlilik kazanır. Müşterinin işbu sözleşme ile satın almış olduğu tur paketinin içeriği voucher ‘da yazılı olan hizmetlerden ibarettir. Acentenin müşterinin konaklayacağı oteli her zaman aynı kalitede bir başka bir otel ile değiştirme haklı saklıdır.

6/H - Müşteri işbu sözleşmeyi onaylamadığı müddet www.tatilpusulasi.com isimli web-sitesinde işbu sözleşmenin yer aldığı web sayfasından bir sonraki web sayfasına geçilmez müşteri’ye konaklama belgesi verilmez.

6/I - Sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar acenta tarafından değiştirilemez. Ancak, liman ve havaalanına iniş vergileri gibi harç, vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerine bu hüküm uygulanmaz. Seyahat acentası, paket turdan önce, yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışını tüketiciye derhal bildirir. Bu durumda tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır ya da değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça belirten ek sözleşmeyi kabul eder. Tüketici, sözleşmeden döndüğü taktirde; seyahat acentasının kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka paket tur alma ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli 10 gün içinde geri alarak sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir. Müşterinin vazgeçmesi halinde vize masrafları ve sigorta bedelleri geri ödenmez.

MADDE 7: DİĞER HÜKÜMLER

7/A – Müşteri işbu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Acentanın ticari defter ve elektronik sistem kayıtlarıyla, mikrofilm, ve bilgisayar kayıtlarının, internet sitesi kayıtlarının, ilgili havayolu kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7/B – Sözleşmenin bir veya birkaç maddesinin yasal nedenlerle geçersiz ve hükümsüz olması sözleşmenin tamamının hükümsüz olmasına neden olmaz. Geçersiz hükümler haricindeki diğer sözleşme hükümleri aynen geçerlidir. Taraflar, geçersiz hükümleri aradaki mutabakat ve önceki amaca uygun ve geçerli hükümler ile ikame edeceklerdir. Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin uygulanmaması bu hükmün zımnen ilga edildiği ve uygulanmayacağı anlamına gelmez.

7/C - İşbu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda BK.,1618 S.K ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler, tüzük ve genelgeler tebliğ ve çizelgeler, 2634 S.K, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon Hükümleri Uluslararası Özel Ve Resmi Sözleşmeleri tatbik olunacaktır. TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı müşteriler adına işbu voucher ve sözleşmeyi kabul eden ve taraf adına vekaleten imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.

7/Ç - Acenta kendisinden tur satın alan müşterisinin ve müşterilerinin vereceği, e-mail, GSM numarası, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına değişiklik veya iptal duyurularına ilişkin e-mail ve SMS gönderimi yapabilir. İşbu sözleşmede ve voucher’da yazılı olan beyan etmiş olduğu bilgilerinin yanlış ve/veya eksik olmasından doğacak sorumluluk müşterinin kendisine aittir. Her halükarda; sözleşmenin tarafları olan müşterilerin ve acentelerin adresleri her iki tarafından yasal iletişim adresleridir. Olası adres değişikliklerinin karşı tarafa en fazla 5 iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Yazılı olarak bildirilmeyen adres değişiklikleri taraflarca dikkate alınmayacak ve bundan doğabilecek yasal sorumluluklar taraflar arasında kabul edilmeyecektir.

İşbu sözleşme toplam yedi maddeden ve dört sayfadan ibaret olup, her maddesi kredi kartı sahibi ve konaklama hizmeti alacak olan müşteri/müşteriler tarafından okunduktan sonra, ödeme yapılmadan önce kabul edilmiş olup, imzalanmıştır. Voucher ve tur programı işbu sözleşmenin ayrılmaz birer ekidir. Müşteriye sözleşmenin ve eklerinin birer nüshası verilmiştir.

ACENTA

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER

Adı Soyadı:

Tarih:

Haklı Müşteri Hattı

Tel : (0216) 631 78 70

Fax : (0216) 631 78 73

E-Mail : info@tatilpusulasi.com

 

INSTAGRAM TATİL PUSULASI

TATİL PUSULASI HAKKINDA

Turizm sektörünün yeni ve dinamik markası Tatil Pusulası; en uygun fiyata, en kaliteli tatili alabilmeniz adına, bir diğer deyimle size en iyi tatili sağlamak için pusulanız olabilme felsefesiyle 20 senelik turizm tecrübesine sahip dinamik ekibiyle 2013 yılında kuruldu.

Sitemizde yer alan, yurt içi turlar ve oteller, yurt dışı turlar ve destinasyonlar, termal otel tatilleri ve kültür turları ile ilgili geniş ve cazip seçenekler sizi hayallerinizdeki tatile kavuşturacak.

LİSTEMİZE KAYIT OLUN

Turizm sektörünün yeni ve dinamik markası Tatil Pusulası; en uygun fiyata, en kaliteli tatili alabilmeniz adına..

ABONE OLUN

İLETİŞİM

Tatil için doğru pusula
0212 231 21 30
Ptesi - Ctesi: 09:00 - 20:00
Pazar: 09:00 - 14:00